Löneservice

Vi sköter hela er löneadministration från inrapportering av löneunderlag till utbetalning och rapportering. Våra lönekonsulter går kontinuerligt utbildningar för att vara uppdaterade och följa lagar, regler, kollektivavtal, etc. Våra konsulter har också erfarenhet och kunskap av olika lönesystem, tidrapporteringssystem, reseräkningsprogram och funktioner företag kan ha nytta av och kan därmed underlätta och effektivisera avsevärt för våra kunder. Genom att låta oss ta hand om era löner så slipper ni även att bli sårbara vid eventuella sjukdomar och semestrar och ni slipper problem med bemanning. Vi ser till så att lönerna betalas ut i rätt tid och ser till att ni får alla underlag ni vill ha och har behov av.

Vi erbjuder följande:

Lönebearbetning
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Hantering av reseräkningar, körjournaler och utlägg
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Hantering och beräkning av tjänstebilar
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Hantering av förmåner
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Rapportering av statistik till myndigheter
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Rapportering till branschorganisationer och fackförbund
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Upprättande av skattedeklaration
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Semesterberäkning
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Kontrolluppgifter
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Rapportering till försäkringsbolag
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Anställningsintyg
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Rapportering till FORA/Collectum
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Arbetsgivarintyg/betyg
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Årsskiftesrutiner
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Konsultation gällande system
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Konsultation gällande lagar, kollektivavtal etc
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.

Löneservice

Vi sköter hela er löneadministration från inrapportering av löneunderlag till utbetalning och rapportering. Våra lönekonsulter går kontinuerligt utbildningar för att vara uppdaterade och följa lagar, regler, kollektivavtal, etc. Våra konsulter har också erfarenhet och kunskap av olika lönesystem, tidrapporteringssystem, reseräkningsprogram och funktioner företag kan ha nytta av och kan därmed underlätta och effektivisera avsevärt för våra kunder. Genom att låta oss ta hand om era löner så slipper ni även att bli sårbara vid eventuella sjukdomar och semestrar och ni slipper problem med bemanning. Vi ser till så att lönerna betalas ut i rätt tid och ser till att ni får alla underlag ni vill ha och har behov av.

Vi erbjuder följande:

Lönebearbetning
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Hantering av reseräkningar, körjournaler och utlägg
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Hantering och beräkning av tjänstebilar
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Hantering av förmåner
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Rapportering av statistik till myndigheter
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Rapportering till branschorganisationer och fackförbund
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Upprättande av skattedeklaration
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Semesterberäkning
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Kontrolluppgifter
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
CSR-fil
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Rapportering till försäkringsbolag
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Anställningsintyg
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Rapportering till FORA/Collectum
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Arbetsgivarintyg/betyg
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Årsskiftesrutiner
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Konsultation gällande system
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.
Konsultation gällande lagar, kollektivavtal etc
För närvarande finns inget innehåll. Titta gärna igen vid ett senare tillfälle.